M.Sc. Albana Gjonbalaj

M.Sc. Albana Gjonbalaj posedon më shumë se dhjetë vjet përvojë në menaxhim në fushën e telekomunikimeve dhe posedon më shumë se 5 vjet përvojë pune në mësimdhënie dhe hulumtim. M.Sc. Albana Gjonbalaj ka të kryer magjistraturën në në fushën e menaxhimit të patundshmërive dhe është e specializuar në fushën e arkitekturës së qëndrueshme dhe menaxhimit të ndërtesave. M.Sc. Albana Gjonbalaj është vlerësuese e licencuar e paluajtshmërive.

Disa nga të arriturat e përzgjedhura të Albana Gjonbalaj janë paraqitur mëposhtë:

•    Menaxhimi i njësisë në operatorin më të madh telekomunikues në Kosovë Vala;
•    Fituese e bursës meritore për kryerjen e një semestri pranë Universitetit Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji në kuadër të projektit SEEB Project/Programi HERD i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Norvegjisë;
•    Pjesëmarrja në projektin hulumtues norvegjez OSCAR;

PUBLIKIMET

Gjonbalaj, A, Vrella, B., and Recica, V. (2018), Built environment in school buildings in Prishtina and its correlation with student achievements in PISA testing in 2016: Case study school buildings in Prishtina,
Botimet e Konferencës së Tretë Interdisciplinare mbi Paluajtshmëritë e mbajtur në Universitetin Hanze të Shkencave të Aplikuara, Qendra Hulumtuese për Mjedisin e Ndërtuar, 20-21 shtator 2018, fq. 160-177;
 

Orët e konsultimeve: Me termin të përcaktuar

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...