M.Sc. Besnik Vrella

M.Sc. Besnik Vrella është ndërmarrës i dalluar në fushën e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave me rreth 20 vjet përvojë në fushën e menaxhimit ekzekutiv në menaxhimin e ndërtesave. M.Sc. Besnik Vrella ka gjithashtu përvojë në mësimdhënie më shumë se 4 vjet. M.Sc. Besnik Vrella ka të kryer magjistraturën në fushën e menaxhimit të patundshmërive dhe gradën baçelor e ka kryer në Universitetin Amerikan në Kosovë.

M.Sc. Besnik Vrella është vlerësues i licencuar të paluajtshmërive dhe administrator i licencuar i ndërtesave në Kosovë.

Disa nga të arriturat e përzgjedhura të Besnik Vrellës janë paraqitur mëposhtë:

•    Themelues dhe drejtor ekzekutiv i firmës udhëheqëse në Kosovë në fushën e mirëmbajtjes së ndërtesave Shtepiaku;
•    Fitues i bursës meritore për kryerjen e një semestri pranë Universitetit Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji në kuadër të projektit SEEB Project/Programi HERD i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Norvegjisë;
•    Pjesëmarrja në projektin hulumtues norvegjez OSCAR;
•    Menaxhimi ekzekutiv në shërbimet e menaxhimit të ndërtesave për Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë;

PUBLIKIMET

Gjonbalaj, A, Vrella, B., and Recica, V. (2018), Built environment in school buildings in Prishtina and its correlation with student achievements in PISA testing in 2016: Case study school buildings in Prishtina,
Botimet e Konferencës së Tretë Interdisciplinare mbi Paluajtshmëritë e mbajtur në Universitetin Hanze të Shkencave të Aplikuara, Qendra Hulumtuese për Mjedisin e Ndërtuar, 20-21 shtator 2018, fq. 160-177;

ANËTARËSIA

Anëtar përfaqësues në Odën Ekonomike Gjermane në Kosovë;  

Orët e konsultimeve: Me termin

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...