M.Sc. Sara Sadiku

M.Sc. Sara Sadiku posedon 4 vjet në menaxhim financiar, financa dhe mësimdhënie dhe hulumtim. M.Sc. Sara Sadiku ka gradë akademike master në menaxhimin e patundshmërive dhe Master i Shkencave në Menaxhimin e Informatikës nga Universiteti i Prishtinës me notë mesatare maksimale 10.0.


Disa nga të arriturat profesionale të Sarës janë paraqitur mëposhtë:


•    Menaxhimi financiar për Fiona Group;
•    Analiste e shitjes për GEKOS;
•    Analist financiar për Bankën Qëndrore të Kosovës;
Lista e publikimeve
•    HOXHA, Visar and SADIKU, Sara, “Study of factors influencing the decision to adopt the blockchain technology in real estate transactions in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 684-700, https://doi.org/10.1108/PM-01-2019-0002

Orët e konsultimeve: Çdo të Martë dhe Enjte prej  17:00-18:00 dhe me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...