Prof. Asist. Dr. Islam Hasani

Prof. Asist. Dr. Islam Hasani posedon dhjetë vjet përvojë në fushën e menaxhimit financiar, mësimdhënies, hulumtimit, dhe konsulencës për projektet vendore dhe ndërkombëtare.

Profesor Islam Hasani ka përvojë të theksuar në mësimdhënie në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Profesor Hasani gjithashtu posedon shtatë vjet përvojë në menaxhim ekzekutiv të institucioneve mikrofinanciare në Kosovë dhe jashtë vendit.

Profesor Islam Hasani ka doktoratën e përfunduar nga Universiteti Malaya, që sipas rangimeve ndërkombëtare rangohet në mesin e 100 universiteteve më cilësore në botë.


Të arriturat e profesor Hasanit janë paraqitur mëposhtë:


•    Kryesues i departamentit financiar, Universiteti Mbretëror në Bahrein;

•    Menaxhimi i suksesshëm ekzekutiv i dy institucioneve mikrofinanciare në Kosovë;

•    Këshilltari Kryesor Ekonomik i Muftiut të Kosovës;


Lista e publikimeve të Profesor Hasanit është paraqitur mëposhtë:


LIBRAT

 


•    Ekonomia dhe Bankimi Islam: Koncepte Themelore, (Islamic Economics and Banking: Basic Issues), Prishtine: Dituria Islame, 2013.

•    Hasani, I. Standardet e Ushqimit Hallall (Halal Food Standards), Prishtine: Dituria Islame, 2011.

•    Hasani, I. “Theory and Practice of Islamic Banking in Malaysia and Its Implementation in Kosovo” Ph.D. Thesis, Kuala Lumpur: University of Malaya, 2009.
•    Hasani, I. The Development of Islamic Banking in Malaysia, M.A. Thesis, Kuala Lumpur: ISTAC, 2004.

ARTIKUJT SHKENCOR

•    Hasani, I. (2012), Investimet ne partneritet sipas parimeve Islame, Edukata Islame, Vol. 101, pp. 73-91

•    Hasani, I. (2011), Origjina e financave dhe institucioneve te kreditimit sipas Islamit, Edukata Islame, Vol. 98, pp. 195-207


PUBLIKIMET NË KONFERENCA

•    Hasani, I. (2013), The Challenges of an Increasingly International Islamic Capital Market, The World Islamic Financial Markets Conference, Bahrain, 27-28 Maj
•    Hasani, I. (2011), Economic Challenges and the state of Waqf institutions in Kosovo, Langkaëi Islamic Finance and Economics International Conference, Malaysia, 29-31 Tetor

•    Hasani, I. (2010), Economic Challenges of the Newly Independent State of Kosovo: Lessons From Malaysian Experience , Today’s Young Scholars, Tomorrow’s Great Leaders, Institute of Graduate Studies University of Malaya – Malaysia, 31 May – 1 Qershor


CERTIFIKIMET


Menaxher i Aseteve, Banka Botërore, 2009

 

Orët e konsultimeve: Çdo ditë të javës prej 16:00-16:40

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...