Prof.Dr. Tore Haugen

Prof. Dr. Tore Haugen është profesor i rregullt i arkitekturës dhe menaxhimit të ndërtesave në NTNU- Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji, Departamenti për Dizajn dhe Menaxhim Arkitektonik. Haugen ka shërbyer edhe si Dekan i Fakultetit të Arkitekturës dhe Arteve të Bukura pranë NTNU prej gushtit 2005 deri korrik 2013.

Profesor Tore Haugen është bashkëpunëtor shkencor i Kolegjit ESLG dhe ka shërbyer si Kryesues i Komitetit Ekzekutiv të projektit SEEB/Programi HERD i implementuar bashkarisht nga Kolegji ESLG dhe NTNU dhe i cili është financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Profesor Haugen ka kryer doktoratën në NTNU në vitin 1990 në studime të kombinuara me Universitetin e Kalifornisë, Berkley dhe Institutin Mbretëror të Teknologjisë në Stokholm Suedi.

Interesi i tij profesional bie në kuadër të menaxhimit të projekteve dhe menaxhimit të ndërtesave. Ai ka shërbyer gjithashtu si anëtar dhe kryesues i një sërë konferencash ndërkombëtare dhe ka shërbyer në një sërë pozitash nderi në ISO, CIB dhe EuroFM.


Të arriturat e përzgjedhura të Profesor Haugen janë paraqitur mëposhtë:


•    Menaxhimi i Qendrës Kërkimore SINTEF;
•    Themelues i Qendrës Norvegjeze për Menaxhim të Patundshmërive dhe Ndërtesave në NTNU;
•    Shef i departamentit të Teknologjisë Ndërtimore;
•    Dekan në Fakultetin e Arkitekturës dhe Arteve të Bukura, Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji;
•    Ka pranuar shpërblimin si recenzenti më i mirë në Kongresin Botëror të Ndërtesave CIB ËBC16, 30  Maj 30 – 3 qershor 2016  në Tampere, Finlandë
•    Në maj 2017 Komiteti i programit CIB emëroi Prof Dr Ing Tore Haugen si Koordinator i Ri i Komisionit  CIB Ë070 – Menaxhimi dhe Mirëmbajtja e Ndërtesave;
•    Anëtar i panelit të ekspertëve në Vlerësimit të Hulumtimeve pranë Universitetit Tampere të Teknologjisë në qershor 2017 (TUT RAE 2017).


Lista e publikimeve të Profesor Haugen është paraqitur mëposhtë:


ARTIKUJT SHKENCOR


•    Bröchner, Jan; Haugen, Tore; Lindkvist, Carmel Margaret. (2019) Shaping Tomorrow's Facilities Management. Facilities. vol. 37 (7-8).
•    Collins, David; Haugen, Tore; Lindkvist, Carmel Margaret; Aamodt, Christian. (2019) Bridging the gap between sustainable FM and sustainable buildings an exploratory study of six public buildings in Norway. Facilities.
•    Collins, David; Junghans, Antje; Haugen, Tore. (2018) Green leasing in commercial real estate. The drivers and barriers for owners and tenants of sustainable office buildings. Journal of Corporate Real Estate. vol. 20 (4).
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2018) Developing sustainable energy efficient buildings – a transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo. Studies in Higher Education. vol. 45 (2).
•    Haugen, Tore; Klungseth, Nora Johanne. (2017) In-house or Outsourcing FM Services in the Public Sector: A Review of 25 Years Research and Development. Journal of Facilities Management. vol. 15 (3).
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein. (2017) Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities. vol. 35 (7-8).
•    Collins, David; Junghans, Antje; Haugen, Tore. (2016) Green leasing in theory and practice: A study focusing on the drivers and barriers for owners and tenants of commercial offices. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous).
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2016) Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous). vol. 5.
•    Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Haugen, Tore. (2016) Internal rent – experiences from public sector in Norway. Facilities. vol. 34 (1/2).
•    Moum, Anita; Bråthen, Ketil; Flyen, Cecilie; Haugen, Tore. (2016) Learning From SamBIM - A Norwegian Innovation Project About BIM-driven Collaboration in Ambitious Building Projects. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous). vol. 5.
•    Pallaska, Elvida; Haugen, Tore; Hoxha, Visar; Finocchiaro, Luca; Temeljotov Salaj, Alenka. (2016) Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous). vol. 1.
•    Haugen, Tore I. (2011) ARCHITECTURE BETWEEN ART AND SCIENCE - Architectural education for the 21th century. CONDITIONS magazine. vol. 8.
•    Moum, Anita; Koch, Christian; Haugen, Tore I. (2008) What did you learn from practice today? Exploring experiences from a Danish R&D effort in digital construction. Advanced Engineering Informatics.
•    Haugen, Tore I. (2007) Guest editorial. CIB W070 2006 Trondheim International Symposium: Meeting Changing User Demands through Adapability. Facilities. vol. 25 (3/4).
•    Lædre, Ola; Austeng, Kjell; Haugen, Tore I; Klakegg, Ole Jonny. (2006) Procurement routes in public building and construction projects. Journal of construction engineering and management. vol. 132.
•    Haugen, Tore I. (2004) Selected papers from EuroFM Copenhagen 2004. Facilities. vol. 22 (11/12).
•    Haugen, Tore I. (2003) Contracting out Property and Facilities Services in Norwegian Municipalities. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. vol. 1.


LIBRAT


•    Lindkvist, Carmel Margaret; Temeljotov Salaj, Alenka; Collins, Dave; Bjørberg, Svein; Haugen, Tore. (2019) Urban Facilities Management in Smart Cities. 2019. ISBN 978-962-367-821-6.
•    Finocchiaro, Luca; Haugen, Tore. (2017) Beyond Comfort. Energy retrofitting of an historic house in Hou Ji village. 2017. ISBN 978-82-7551-204-6.
•    Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Haugen, Tore I. (2012) Internhusleie - teori og praksis. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-021454.

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...