Prof. Asistent Dr. Njomëza Zejnullahu

Profesor Asistent Dr. Njomëza Zejnullahu posedon përvojë tetëvjeçare në mësimdhënie, këshillim dhe hulumtim në fushën e së drejtës dhe politikës publike. Ajo posedon gjithashtu një përvojë katërmbëdhjetëvjeçare në ofrimin e këshillave ligjore dhe shërbimeve të konsulencës ligjore.Disa nga arritjet profesionale të profesor Zejnullahut janë:
• Ligjërata në Odën e Avokatëve të Kosovës.
• Puna në projektin e parë të financuar nga BE-ja për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë;
• Puna në themelimin e Fondit Kosovar për Garanci të Kredive.
• Ofrimi i këshillave për Programet e USAID-it;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Drejtësisë;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Shëndetësisë;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Integrimeve Evropiane.

Publikimet e profesor Zejnullahut janë:

1. Institucionet gjyqësore në të drejtën zakonore shqiptare dhe në krahasim me të drejtën moderne (Kanuni i Lekë Dukagjinit), Punimet e Konferencës, Nova Gorica, Slloveni,
2. Vendosja e sanksioneve monetare si një mekanizëm për mbrojtjen e të dhënave personale: Analiza krahasuese e Kosovës dhe Sllovenisë, Rishikimi i Ligjit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave, Vëllimi 2 (2016), Çështja 1
3. Reformat e Prokurimit Publik në Kosovë: Një mekanizëm për të siguruar efikasitet dhe llogaridhënie në prokurimin publik, Rishikimi i Ligjit për Prokurimin Evropian dhe Partneritetin Publik Privat, Vëllimi 11 (2016), Çështja 3
4. Kosova ∙ Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë, Tre vjet dështim, Dr. Numri 2, faqe 308 – 313.
5. Problemet e agjentit kryesor në ndërmarrjet publike: Dështimi i aksionerit, Journal of Governance and Rregullore, (ISSN – 2220-9352 (versioni i printuar), ISSN – 2306-6784 (versioni online), https://virtusinterpress.org /Principal-agent-problems-in-publicly-posed-enterprises-The-failure-of-the-shareholder.html

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...