Prof. Asistent Dr. Njomëza Zejnullahu

Profesor Asistent Dr. Njomëza Zejnullahu posedon përvojë tetëvjeçare në mësimdhënie, këshillim dhe hulumtim në fushën e së drejtës dhe politikës publike. Ajo posedon gjithashtu një përvojë katërmbëdhjetëvjeçare në ofrimin e këshillave ligjore dhe shërbimeve të konsulencës ligjore.Disa nga arritjet profesionale të profesor Zejnullahut janë:
• Ligjërata në Odën e Avokatëve të Kosovës.
• Puna në projektin e parë të financuar nga BE-ja për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë;
• Puna në themelimin e Fondit Kosovar për Garanci të Kredive.
• Ofrimi i këshillave për Programet e USAID-it;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Drejtësisë;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Shëndetësisë;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë;
• Ofrimi i këshillave për Ministrinë e Integrimeve Evropiane.

Publikimet e profesor Zejnullahut janë:

- Judicial Institutions in Albanian Customary Law and in Comparison with Modern Law (The Canon of Lekë Dukagjini), Conference Proceedings, Nova Gorica, Slovenia,
- Imposition of Monetary Sanctions as a Mechanism for Protection of Personal Data: Comparative Analysis of Kosovo and Slovenia, European Data Protection Law Review, Volume 2 (2016), Issue 1
- Public Procurement Reforms in Kosovo: A Mechanism to Ensure Efficiency and Accountability in Public Procurement, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Volume 11 (2016), Issue 3
- Kosovo ∙ Personal Data Protection in Kosovo, Three Years of Failure, Dr. Njomëza Zejnullahu, https://doi.org/10.21552/edpl/2020/2/18, European Data Protection Law Review, Volume 6 (2020), Issue 2, Pages 308 – 313.
- Zejnullahu, N. Kosovo Personal Data Protection in Kosovo, Three Years of Failure. European Data Protection Law Review, ISSN 2364-2831
- Zejnullahu, N. The Presence of Principal-Agent Problems in Publicly Owned Enterprises in Kosovo, UBT Annual Conference 2021.
- Principal-agent problems in publicly owned enterprises:Failure of the shareholder, Journal of Governance and Regulation,    (ISSN    –    2220-9352    (printed    version),    ISSN    –    2306-6784    (online    version), https://virtusinterpress.org/Principal-agent-problems-in-publicly-owned-enterprises-The-failure-of-the- shareholder.html


Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...