M.Sc. Albana Gjonbalaj

M.Sc. Albana Gjonbalaj posedon më shumë se dhjetë vjet përvojë në menaxhim në fushën e telekomunikimeve dhe posedon më shumë se 5 vjet përvojë pune në mësimdhënie dhe hulumtim. M.Sc. Albana Gjonbalaj ka të kryer magjistraturën në në fushën e menaxhimit të patundshmërive dhe është e specializuar në fushën e arkitekturës së qëndrueshme dhe menaxhimit të ndërtesave. M.Sc. Albana Gjonbalaj është vlerësuese e licencuar e paluajtshmërive.

Disa nga të arriturat e përzgjedhura të Albana Gjonbalaj janë paraqitur mëposhtë:

•    Menaxhimi i njësisë në operatorin më të madh telekomunikues në Kosovë Vala;
•    Fituese e bursës meritore për kryerjen e një semestri pranë Universitetit Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji në kuadër të projektit SEEB Project/Programi HERD i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Norvegjisë;
•    Pjesëmarrja në projektin hulumtues norvegjez OSCAR;

PUBLIKIMET

- Gjonbalaj, A., Vrella, B., and Gjergji, V. (2022). "Age-friendly environment in Prishtina- a study report based on needs and satisfaction of population aged 65 +', CIRRE Conference, Ankara, 14-15 October 2022

 

- Gjonbalaj, A, Vrella, B., and Recica, V. (2021), The use of social media in Real Estate Marketing: A research on actual real estate marketing in Kosovo and identification of best practices, Book of Proceedings of Sixth Interdisciplinary Research on Real Estate held at Saxion University of Applied Sciences, Research Center for Built Environment, 17-18 September 2021, Enschede, Netherlands;- Gjonbalaj, A, Vrella, B., and Recica, V. (2018), Built environment in school buildings in Prishtina and its correlation with student achievements in PISA testing in 2016: Case study school buildings in Prishtina, Book of Proceedings of Third Interdisciplinary Research on Real Estate held at Hanze University of Applied Sciences, Research Center for Built Environment, 20-21 September 2018, pp. 160-177;


 

Orët e konsultimeve: Me termin të përcaktuar

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...