Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG nëpërmjet të Rektorit Prof. Asoc. Dr. Visar Hoxha kishte nderin të shërbej si komentues profesional në publikimin e raportit të vlefshëm hulumtues "Sektori i pronave të paluajtshme përballë pandemisë COVID-19, në Kosovë", i realizuar nga Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë në krye me drejtoreshën Besa Zogaj.Ky hulumtim prezanton rezultatet e anketimit të sektorit të palujtshmërisë duke përfshirë segmentin e ndërtimit/investimit, shitjes dhe qiradhënies, me qëllim të vlerësimit të ndikimit të virusit COVID-19 në këtë sektor.

 

Gjetjet e vlefshme të këtij studimi mund t'i shihni në linkun https://ietl-oek.com/wp-content/uploads/2020/05/Ndikimi-i-COVID19-n%C3%AB-sektorin-e-Paluajtshm%C3%ABrive.pdf 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...