Zyra e Bashkëpunimit Ndërkombëtar

Zyra e Bashkëpunimit Ndërkombëtar është përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Kolegjit ESLG.

 

Zyra e Bashkëpunimit Ndërkombëtar ështâ—˜ gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjeve për bashkëpunim ndërkombëtar, partneriteteve strategjike dhe programeve tjera të shkëmbimit ndërkombëtar.

 

Zyra e Bashkëpunimit Ndërkombëtar udhëzohet nga parimet e ndërkombëtarizimit të caktuara nga Bordi Ndërkombëtar Këshilldhënës që pasqyron karakterin ndërkombëtar të ESLG që nga themelimi i saj.

 

Bordi Ndërkombëtar Këshilldhënës udhëhiqet nga Prof. Dr. Dimitrij Rupel


Për shkak se Kolegji ESLG është anëtar i asociuar i Nova Univerza në kuadër të Marrëveshjes për Asociim, organi përgjegjës për zbatimin e Marrëveshjes së Asociimit ndërmjet ESLG dhe Nova Univerza është Zyra Ndërlidhëse ESLG-Nova Univerza e udhëhequr nga Prof. Dr. Peter Jambrek


Zyra e Bashkëpunimit Ndërkombëtar udhëhiqet nga profesori turk Doc. Dr. Kemal Yildirim. 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...