Mekanizmat përkrahës për ndërkombëtarizim

Në ESLG janë krijuar mekanizmat e mëposhtëm që mbështesin bashkëpunimin me institucionet, rrjetet dhe organizatat ndërkombëtare të arsimit:

 • Përkushtimi i burimeve për të mbështetur stafin akademik për të inicuar bashkëpunimin me institucionet, rrjetet dhe organizatat ndërkombëtare të arsimit të lartë;
• Sigurimi i stimujve për stafin akademik për të inicuar dhe përfunduar bashkëpunimin me institucionet, rrjetet dhe organizatat ndërkombëtare të arsimit të lartë;
• Fillimi dhe lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare të arsimit të lartë konsiderohet si aktiv në arenën ndërkombëtare, gjë që është një kërkesë cilësore sipas Rregullores për Standardet e Zgjedhjes në Tituj të Lartë Akademikë të Kolegjit ESLG për zgjedhjen në titullin Profesor Asistent. ;
• Mundësi ekskluziviteti për stafin akademik që fiton grante kërkimore në emër të Kolegjit ESLG me institucione, rrjete dhe organizata serioze ndërkombëtare të arsimit të lartë;

 Stafit akademik i ofrohet mbështetje logjistike, njerëzore dhe financiare për zhvillimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me komunitetin ndërkombëtar si:

 


• Mbulimi i shpenzimeve të udhëtimit;
• Pagesa e shpenzimeve të mëditjes për personelin;
• Pagesa e shpenzimeve të akomodimit;
• Formimi i modelit të marrëveshjes së bashkëpunimit;
• Trajnim për aplikimin për grante kërkimore ndërkombëtare;
• Trajnim në shkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit;

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...