Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi dhe njohje të ndërsjelltë me qëllimin kryesor bashkëpunimin në hulumtime dhe analiza të përbashkëta që do jenë kryesisht në favor të sektorit privat, ku do përfshihen studentët dhe stafi akademik i Kolegjit ESLG, e në anën tjetër IETL do kontribojë në këshillimin për përpilimin e planprogrameve sa më moderne në Kolegjin ESLG.

Synimi i përbashkët është arritja e standarteve evropiane dhe ndërkombëtare të menaxhimit të patundshmërive, efiçiences së energjisë dhe menaxhimit efikas të sektorit të ndërtimit dhe atij të energjisë.

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...