Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me titull “Measuring energy heating performance of apartment buildings in Kosovo built after 2003” publikohet në revistën Facilities të indeksuar në Scopus pjesë e Emerald Publishing. Hulumtimin mund t’a lexoni në linkun https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-12-2018-0153/full/html

Pranimi dhe publikimi i studimeve të tilla në revista prestigjioze të fushës janë një dëshmi e cilësisë së lartë hulumtuese të Kolegjit ESLG, tani pjesë përbërëse e universitetit më të mirë në Kosovë UBT-së

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Akademia Verore 2020

Akademia Verore me temën kryesore: “Sustainability and Real Estate Management” do...më shumë...

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...