Pse duhet studiuar në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës

  • Aftëson kandidatët të jenë udhëheqës në sektorin e ndërtimeve;
  • Sektori i ndërtimeve është kontribuesi më i madh i ekonomisë kosovare dhe punëdhënësi më i madh;
  • Sektori i ndërtimeve është tërheqësi më i madh i investimeve të huaja sipas Bankës Botërore;
  • Profesion shumë profitabil dhe tejet unik që vetëm ESLG e ofron;
  • Mësim i fokusuar në hulumtim, projekte dhe analizë;
Prapa

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...