List of scholarships

Në bazë të Rregullores për Bursa dhe Ndihmë financiare, bursa dhe ndihma financiare është ofruar vetëm për programet master, për shkak se Kolegji ESLG në periudhën 2016-2020 ka ofruar vetëm programet e validuara të Nova Univerza.

 

Vendimet për bursa sipas vitit akademik për programet master janë paraqitur mëposhtë:

 

- Lista e bursave dhe ndihmës financiare 2016-2017;

- Lista e bursave dhe ndihmës financiare 2017-2018;

- Lista e bursave dhe ndihmës financiare 2018-2019;

Lista e bursave dhe ndihmës financiare 2019-2020;

Lista e bursave dhe ndihmës financiare 2020-2021;

Lista e bursave dhe ndihmës financiare 2021-2022; 

 

Në programin e akredituar BA, bazuar në vendimin për bursa për vitin akademik 2021-2022, asnjë kandidat nuk ka plotësuar kriteret për bursa dhe ndihmë financiare.

 

Kolegji ESLG gjithashtu ofron bursa për qëllime mobiliteti. Raporti mbi bursat e ofruara gjatë viteve 2016-2019 si për sudentët në ardhje dhe gjithashtu ata që shkojnë është paraqitur këtu

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...