Assistant Professor Dr.Sirri Duger

Assistant Professor Dr. Sirri Duger possesses 7 years of experience in teaching, research and consultancy specialized in administrative law and intellectual property law. Professor Duger holds PhD in Law from Augsburg University.

Some of selected professional highlights of Professor Duger are presented below:

•    Professor of Public Law at Yalova University in Turkey
•    Advisory to Civil Courts of Istanbul and Bakirkoy on intellectual property rights;
•    International experience for the German Law firm Boehmert&Boehmert in Munich;
•    International experience for the German Law firm Bardehle Pagenberg Geissler Law firm in Munich;
Listed publications are:

SCIENTIFIC MONOGRAPHIES

•    DÜĞER SIRRI, ANGLOSAKSON HUKUK SİSTEMİNDE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ, ISBN:978-605-05-0415-6, YETKİN YAYINLARI, 2019
•    AKYOL ONUR,YURDİGÜL YUSUF,İSPİR NACİ,SARI ÜMİT,DÜĞER SIRRI,ÇİL SERDAR,AYTEKİN MESUT,BALKAŞ ERDOĞAN EDA,GENEL MEHMET GÖKHAN,TETİK CEYDA,AKBULUT NESRİN, Yeni Medya Araştırmaları I Güncel Tartışmalar Ekseninde, Yeni Medyanın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi Olarak Brezilya İnternet Kanunu ’Marco Civil da Internet”, ISBN:978-605-327-155-0, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2015
•    DÜĞER SIRRI, Non-patent Protection of Pharmaceuticals in Turkey, ISBN:978-3-8440-0877-7, Shaker Verlag, 2012

JOURNAL ARTICLES

•    DÜĞER SIRRI,ANGLOSAKSON VE KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMLERİNDE İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019, 61 88

•    DÜĞER SIRRI,İdarenin İlaç Temin Faaliyeti, Tıp Hukuku Dergisi, 2019, 8, 45 58

•    DÜĞER SIRRI,İDARE HUKUKU AÇISINDAN AVUKATLIK, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 27, 55 77

•    DÜĞER SIRRI,SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNUN GÖREV ALANININ İDARENİN REGÜLASYONFAALİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2017, 259 292

•    DÜĞER SIRRI, Regulatority activities of the Pharmaceutical Industry under Turkish Administrative Law, InTeR - Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht, 2016, 182 188

•    DÜĞER SIRRI,İlaç Sektörünün Düzenlenmesinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Tıp Hukuku Dergisi, 2016, 5, 229 253

•    DÜĞER SIRRI,TÜRK HUKUKUNDAKİ İNTERNET İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, YALOVA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 1, 189 230

•    DÜĞER SIRRI,DELİDUMAN SEYİTHAN,MEDENİ VE İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGAT, YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 1, 11

CONFERENCE PUBLICATIONS

•    DÜĞER SIRRI,İLAÇ RUHSAT VERİLERİNİN İDARİ OLARAK KORUNMASI - VERİ İMTİYAZI,IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, 03.05.2018 04.05.2018, İSTANBUL, TÜRKİYE, 02.09.2018

•    DÜĞER SIRRI,Legal Status and Role of Turkish Patent and Trademark A gency in Turkish Administrative Organisation,Mediterranean International Congress on Social Sciences MECAS II,10.10.2017 13.10.2017, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 10.10.2017

•    DÜĞER SIRRI,Şura-yı Devlet’ten Danıştay’a,RESSCONGRESS ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU,03.11.2017 05.11.2017, BANDIRMA, TÜRKİYE, 03.11.2017

 

Consultation hours: By appointment

Back

Rector's Speech

Dear students!

I welcome all of you to new academic year! As College ESLG we look forward to partner with you in an exciting and qualitative journey of expanding new horizons of knowledge and science..More...

Welcome to

Call for enrollment of students in academic year 2022-2023

Pursuant to decision of Rector of College ESLG No. prot. 1678, dated 01/07/2022, College ESLG...More...

Call for enrollments of new students in academic year 2021-2022

Pursuant to decision of Rector of College ESLG, dated 29/07/2021, College ESLG announces call for...More...

Professor of ESLG-UBT, mentored the doctoral dissertation in Slovenian university

Professor of ESLG-UBT, at the same time professor of renowned Slovenian university “New...More...