Struktura e programit

Viti 1
Semestri 1 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
1OE drejta pronësore dhe infrastrukturës226Dr.Christian Seidel
2OShkrimi Akademik dhe Metodat Kërkimore226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
3OArkitektura e Qëndrueshme226Prof. Asistent. Dr. Elvida Pallaska
4ODizajni i qëndrueshëm urban226Prof. Asistent. Dr. Elvida Pallaska
5ZMenaxhimi i qëndrueshëm i ndërtesave226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
6ZEkonomia e paluajtshmërive226Prof. Asist. Dr. Mersiha Kacamakovic
7ZPolitikat e paluajtshmërive në Bashkimin Evropian226Assist. Prof. Dr. Veli Lecaj
Semestri 2 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
8OMaterialet e qëndrueshme ndërtimore226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
9ONdërtesat e Energjisë226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
10ONdërmarrësia në patundshmëri226Prof. Asist. Dr. Islam Hasani
11OTeknikat kuantitative të investimeve226Prof. Asoc. Dr.Sabri Sadiku
12ZTeoria e probabilitetit në paluajtshmëri226Prof. Asoc. Dr.Sabri Sadiku
13ZZhvillimi i paluajtshmërive226Prof. Asist. Dr. Mersiha Kacamakovic
14ZEkzekutimi i projekteve innovative në sektorin public dhe privat226Prof. Asist. Dr. Islam Hasani
84
Viti 2
Semestri 3 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
15ORegjistrimi i paluajtshmërive226Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
16OVlerësimi i paluajtshmërive226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
17ZInfrastruktura komunale226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
18ZPartneriteti në paluajtshmëri: Negociimi i marrëveshjeve në fazën e zhvillimit226Prof. Asist. Dr. Mersiha Kacamakovic
19ZGIS në paluajtshmëri226Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
20ZInfrastruktura e energjisë226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
21ZTë drejtat e pronës intelektuale në paluajtshmëri226Profesor Asistent Dr.Sirri Duger
22ZVlerësimi masiv i paluajtshmërive226Prof. Asist. Dr. Islam Hasani
23ZAnaliza financiare e investimeve në paluajtshmëri 226Prof. Asist. Dr. Mersiha Kacamakovic
24ZInfrastruktura e telekomunikimit226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
Semestri 4 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
25OTema e diplomës21030Cilido profesor
90

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...