Assist. Prof. Dr. Liridon Kryeziu

Profesor Asistent Dr. Liridon Kryeziu ka tre vjet përvojë në mësimdhënie, hulumtim dhe konsulencë për institucionet vendore dhe ndërkombëtare kërkimore.

 

 

 

 

 

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR


Kryeziu, L., Coşkun, R., Krasniqi, B. Social networks and family firm internationalisation: cases from a transition economy. Review of International Business and Strategy, 2022, 32(2), pp. 284–304

Kryeziu, L., Bağış, M., Kurutkan, M.N., Krasniqi, B.A., Haziri, A. COVID-19 impact and firm reactions towards crisis: Evidence from a transition economy. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2022, 18(1), pp. 169–196.

Coşkun, R., Kryeziu, L., Krasniqi, B.A. Institutions and competition: does internationalisation provide advantages for the family firms in a transition economy? Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 2022, 11(2-3), pp. 253–272

Bağış, M., Kryeziu, L., Kurutkan, M.N., Ramadani, V. Women entrepreneurship in family business: dominant topics and future research trends. Journal of Family Business Management, 2022

Bağış, M., Kryeziu, L., Kurutkan, M.N., ...Karaca, V., Ateş, Ç. Youth entrepreneurial intentions: a cross-cultural comparison. Journal of Enterprising Communities, 2022

Bagis, M., Kryeziu, L. Behavioral Strategy and Institutions. Special Human Resource Management Practices and Strategy, 2022, pp. 273–290

Kryeziu, Liridon; COŞKUN, Recai; Krasniqi, Besnik (2021). “SOCIAL NETWORKS AND FAMILY FIRM INTERNATIONALISATION: CASES FROM A TRANSITION ECONOMY.” Review of International Business and Strategy. (Indeksuar ne Web of Science-ESCI: Q2)

KRASNIQI, B. A., KRYEZIU, L., BAĞIŞ, M., KURUTKAN, M. N., & IDRIZI, S. (2021). COVID-19  AND  SMES  IN  KOSOVO:  ASSESSING  EFFECT  AND  POLICY PREFERENCES. Journal of Developmental Entrepreneurship, 2150005. .(Indexed in Web of Science: Emerging Sources Citation Index- ESCI;

L. KRYEZIU,, AND COŞKUN, R. (2018). “THE POLITICAL AND ECONOMIC INSTITUTIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE: EVIDENCE FROM KOSOVO.”
The South East European Journal of Economics and Business, 13(2), 84-99. (Indexed in Web of Science: Emerging Sources Citation Index- ESCI);

BAĞIŞ, M., KARAGÜZEL, E. S., KRYEZIU, L., & ARDIÇ, K. A. LONGITUDINAL ANALYSIS ON INTELLECTUAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT:  THEORETICAL  FOUNDATIONS  AND  RESEARCH  TRENDS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 796- 814.(Indexed in Web of Science: Emerging Sources Citation Index- ESCI).


PUBLIKIMET NE KONFERENCA


F Aliu, A Knápková, L Kryeziu, B Mehmet “Valuation of Privatized Companies in The Transition Economies: The Case of Prishtina International Airport”. Finance and Performance of Firms in Science,Education and Practice, 16-28. (Conference is indexed in Web of Science);

M.Bağiş, M. Hiziroğlu, E. Selman Karagüzel, L. Kryeziu. “The disciplinary and theoretical foundations of Resource Based School: a bibliometric analysis”.11th International Strategic Management Conference2015, Vienna, Austria;

R. Özen Kutanis, L. Kryeziu, Ö. Doğan Gürcü, E. Selman Karagüzel “Locusof Control, Individualism / Collectivism and Students Accademic Success: A Comparative Study Between Sakarya and Haxhi Zeka University”. 4th International Vocational Schools Symposium – 2015, Yallova, Turkey;

I.Akdoğan, T. Akdoğan, L. Kryeziu. E. Selman Karagüzel “The Development of Environmental Taxes and Environmental Public Expenditures in Turkey Comparing Member Countries of the European Union”. International Conference on Economic and Social Studies, 24 - 25 April, 2014, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, ISSN 2303-4564.


PROJEKTET

External evaluation of the implementation and impact of the project “Sustainable Reintegration of Repatriated Persons” into labour market through Active Labour Market Measures during 2019-2020”

Improving the quality of life and economic development for members of non-majority communities living in Kosovo

“Support Kosovo Chamber of Commerce - KCC for conducting systematic Training Needs Assessment/Skills Barometer as a tool for planning of VET and determine priority sectors in targeted regions”. ALLED II – “Aligning Education and Training with Labour Market Needs” Programme.

Konsultimet: Enjteve nga 16:00 deri 17:00

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...