Profesor Asistent Dr. Arzu Tuncer

Profesor Asistent Dr. Arzu Tuncer posedon dhjetë vet përvojë në mësimdhënie dhe hulumtim në nivel ndërkombëtar.

Profesor Tuncer ka doktoratë nga Universiteti Kulturor i Stambollit në të drejtën biznesore dhe LLM nga Universiteti i Stambollit, i ranguar në mesin e 100 universiteteve më të mira në botë.

Përvoja në mësimdhënie dhe hulumtim e Professor Tuncer është në universitetet si në vijim:


•    Profesoreshë në Kolegjin ESLG për pesë vite;
•    Kryesuese e Fakultetit Juridik në Universitetin Nisantasi;
•    Profesor Asistent në Universitetin Teknik të Stambollit në departamentin e të drejtës detare;
•    Kryesuese e departamentit të të drejtës biznesore dhe detare, Universiteti Amerikan në Qipro;


Disa nga publikimet e përzgjedhura të Profesor Tuncer janë paraqitur mëposhtë:

- Tuncer, A. (2018), XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, organized by IASSR, Prizren, Kosovo. Virtual presentations given: ‘’The Market Abuse and the Criminal Sanctions in the European Union and the UK’’ & ‘’Genocide: International Criminal Courts and State Responsibilities’’, May 2018.

 

- Tuncer, A. (2018), Al Farabi 2nd International Congress on Social Sciences Symposium, organized by IKSAD, Gaziantep. Presentations given: ‘’Human Trafficking: International Cooperation and the EU’’ & ‘’The Legal Aspects of Cybercrime and Global Regulations’’, April 2018.

 

-1th International Forensic Science and Law Symposium, organized by IKSAD, Antep, 2017. Presentations given: ‘’Medical Malpractice in Criminal Law’’ and ‘’Prevention of Money Laundering’’, acting as a chairwoman of two academic sessions and also given opening ceremony speech, 2017.

- Tuncer, A. (2011), International Symposium on Regional and Global Dynammics, Izmir University, 2011;- Tuncer, A. (2009), International Security Second Symposium, Beykent University Strategic Research Center;

 - Tuncer, A. (2009), ’Freedom of Expresssion in Broadcasting’’, Journal of Social Sciences 3 (2), 2009, 67-81-Tuncer, A. (2009), “Narcoterrorism’’, Journal of Social Sciences 3 (1), 2009, 53-65

 

Orët e konsultimeve: Me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...