M.Sc. Emblema Zeqiraj

M.Sc. Emblema Zeqiraj posedon më shumë se tre vjet përvojë në menaxhimin ekzekutiv dhe të burimeve njerëzore për një sërë kompanish teknologjike me kapital të huaj. M.Sc. Emblema Zeqiraj ka më shumë se 3 vjet përvojë në mësimdhënie. M.Sc. Emblema Zeqiraj ka magjistraturën e kryer në menaxhimin e patundshmërive dhe një magjistraturë tjetër në menaxhimin e teknologjisë informative nga Universiteti i Prishtinës me notë mesatare maksimale 10.0.

Disa nga të arriturat e përzgjedhura profesionale të Emblema Zeqiraj janë paraqitur mëposhtë:

•    Menaxhere e Burimeve Njerëzore për kompaninë teknologjike Velez Managed Services me kapital britanik;
•    Drejtoreshë për Operacione pranë Creative Hub Kosovo;
•    Drejtoreshë për Operacione pranë Venture UP;

PUBLIKIMET

HOXHA, Visar and ZEQIRAJ, Emblema, “The impact of Generation Z in the intention to purchase real estate in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 38 No. 1, pp. 1-24, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-12-2018-0060/full/html

Orët e konsultimeve: Çdo të mërkurë prej 17:00-18:00 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...