Organizimi i hulumtimit

Hulumtimi në ESLG do të zhvillohet nga ekipe shumëdisiplinore që do të punojnë në tema të caktuara të rëndësishme për Kosovën dhe rajonin. ESLG-ja do të themelojë tre institute të cilat do të kenë borde dhe menaxhment të pavarur dhe do të punojnë me palët e jashtme në Kosovë dhe jashtë vendit.

Institutet hulumtuese do të shërbejnë si truri i Kosovës në çështjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian dhe integrimin rajonal.


 

Instituti ose QendraTema
Instituti i të Drejtës EvropianePërafrimi i ligjeve

Përkthimi i ligjeve të BE-së

Mendimet mbi ligjet e caktuara dhe harmonizimin e tyre me të drejtën e BE-së

Mendimet për çështje relevante të politikave të Kosovës në fushën e integrimit evropian

Instituti apo QendraTema
Instituti i Menaxhimit të Patundshmërive
Këshilla në planifikim urban dhe infrastrukturë

Këshilla juridike përkitazi me ligjet e menaxhimit të patundshmërive

Nxjerrja e mendimeve relevante për partneritetet publiko private

Puna me sektorin privat në planifikimin urban

Instituti apo QendraTema
Qendra për Studime të BE-së
Këshilla në integrimin evropian të Kosovës

Këshilla për liberalizimin e vizave

Këshilla politike për marrëdhëniet BE – Kosovë

Promovimi i bashkëpunimit ndërkombëtar

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...