Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimin e përbashkët ndërmjet profesorëve të Kolegjit ESLG Prof. Asoc. Dr. Visar Hoxha (Kolegji ESLG) dhe atyre të Norwegian University for Science and Technology Prof. Dr. Tore Haugen (NTNU), Prof. Svein Bjorberg (NTNU) dhe Prof. Dr. Alenka Temeljotov Salaj (NTNU) me titull “Developing sustainable energy efficient buildings – a transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo” të publikuar në një nga revistat më prestigjioze me impakt faktor tejet të lartë Studies in Higher Education Vëllimi 45 Botimi 2 mund t’a shkarkoni në linkun https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2018.1534094

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...