DIPLOMIMI I STUDENTIT TË PARË NË TË DREJTËN EVROPIANE EKONOMIKE (LLM)

Dardan Gërbeshi është studenti  i parë master i cili diplomojë në fushën tejet unike të studimit në Kosovë E drejta evropiane ekonomike (LLM).

Dardan Gërbeshi diplomoi me sukses të lartë pranë Komisionit tre anëtarësh të përbërë nga: Doc. Dr. Visar Hoxha (Kryetar), Dr. Christian Seidel (Anëtar) dhe Prof. Asistent Dr. Sabiha Shala (mentore).

Tema e diplomës master të cilën e mbrojti me sukses kandidati Dardan Gërbeshi është studim tejet unik për Kosovën dhe titullohet: “Benificionet e Republikës së Kosovës me Marrëveshjen për Stabilizim Asociim (MSA) në raport me lirinë e qarkullimit të mallrave me Bashkimin Evropian”.

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...